https://ryszardy.pl 

Rok 1963
Od lewej: Stanisław Florek i   Andrzej Piasecki,