https://ryszardy.pl 

Rok 2004
Od lewej: Jacek Ukleja, Krystyna Święcicka-Wójcik, Antoni Krupa, Piotr Łopalewski ,   ,