https://ryszardy.pl 

Rok 1968
Od lewej: Mieczysław Gr±bka ,   Janusz Filiciak,