https://ryszardy.pl 

Rok 1970
Hala sportowo - widowiskowa w Nowej Hucie
Od lewej: Marek Patrzałek, Marek Tomczykiewicz, Adam Poręba.